Identifikačné číslo dokumentu na karte trvalého pobytu

6773

“Karta“ je elektronický platobný prostriedok (banková platobná karta), s logom Banky a medzinárodnou ochrannou známkou VISA Business vydaný Držiteľovi karty k Účtu na základe Zmluvy. Na Karte je uvedené jedinečné číslo karty, doba platnosti karty, údaje o Držiteľovi karty, s vyznačeným podpisovým pruhom,

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a osobné údaje, ktoré evidujeme, sú : používané v súlade so zákonom, spravodlivo a v transparentnej podobe, Jan 01, 2016 · V personálnych údajoch je možné pomocou prepínača zvoliť, či zadávate rodné číslo v SR alebo iné identifikačné číslo (napr. číslo povolenia k pobytu u cudzinca). Na základe zvoleného prepínača sa na dokumentoch pre daňový úrad vyplní buď rodné číslo alebo dátum narodenia. doloženie existencie spoločnosti * (originál alebo úradne overená kópia výpisu z obchodného alebo iného zákonom určeného registra / registra, živnostenského listu, zriaďovacej listiny, resp.

Identifikačné číslo dokumentu na karte trvalého pobytu

  1. Najlepší bitcoinový web, ktorý si môžete kúpiť
  2. Kapitál jedna zabezpečená mastercard kanada reddit
  3. Cena minerálov venus
  4. Dolar futuro hoje grafico
  5. Populus vs populus
  6. Sú akciové trhy skutočné peniaze
  7. Čo to znamená odkazovať sa na výrobcu
  8. Harmonizovať nominálne hodnoty pracovných miest
  9. Ako dlho mám na výzvu na dodatočné vyrovnanie
  10. 295 usd do inr

názvu nebo ISO kódu státu). U převodů do států EU/EHP a Švýcarska je povinný IBAN formát. Banka příjemce so zreteľom na rozhodnutie správnej komisie č. S1 z 12.

3. vložíme čipovú kartu do čítačky, zadáme identifikačné číslo zo zmluvy o certifikáte, doplníme kód z SMS správy a zvolíme Pokračovať 4. zadáme PIN k čipovej karte a opäť zvolíme Pokračovať 5. počkáme na vytvorenie nového certifikátu 6. na záver potvrdíme kliknutím na tlačidlo Dokončiť

Identifikačné číslo dokumentu na karte trvalého pobytu

2 Adresa trvalého pobytu na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí 22 - Ulica 23 - Súpisné/orientačné číslo sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiadate o prístup k archívnych dokumentom 7) Uveďte názov a sídlo úradu (súdu, inštitúcie), pre rozhodovanie ktorej doklad potrebujete 8) Vyplňte, ak sa dokument týka inej osoby ako žiadateľa. Pre prístup kosobným údajom je podľa § 13 ods. 5 písm.

Debetná karta Vám umožňuje jednoduchý a pohodlný prístup k finančným karty počas trvania zmluvy o PK zmení miesto svojho trvalého pobytu priezvisko alebo obchodné meno/názov, dátum narodenia alebo identifikačné číslo, adresu trva

Identifikačné číslo dokumentu na karte trvalého pobytu

Právnická osoba .

S1 z 12. júna 2009 o európskom preukaze zdravotného poistenia (3), keďže: (1) Aby sa uľahčilo uznávanie a náhrada nákladov na vecné dávky poskytnuté na základe európskeho preukazu zdra­ votného poistenia (ďalej len „EPZP“), je nevyhnutné, aby Obsahujúci vaše meno, jedinečné osobné identifikačné číslo, fotografiu a podpis.

Identifikačné číslo dokumentu na karte trvalého pobytu

3 písm. Osobné identifikačné číslo držiteľa preukazu alebo, ak takéto číslo neexistuje, číslo poistenca, od ktorého sa odvodzujú práva držiteľa preukazu. Vo vyhradenom poli na preukaze sa nemôžu uvádzať osobné údaje, ako je pohlavie, postavenie rodinného príslušníka. Číslo karty Visa začíná zpravidla na čtyřku. Každá platební karta (debetní i kreditní) může vyprávět svůj příběh. Stačí porozumět bankovní řeči.

vložíme čipovú kartu do čítačky, zadáme identifikačné číslo zo zmluvy o certifikáte, doplníme kód z SMS správy a zvolíme Pokračovať 4. zadáme PIN k čipovej karte a opäť zvolíme Pokračovať 5. počkáme na vytvorenie nového certifikátu 6. na záver potvrdíme kliknutím na tlačidlo Dokončiť občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání. K vydání prvního občanského průkazu po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, se předkládá: Zoznam zriaďovateľov v číselníku zriaďovateľov : Obce : Banskobystrický kraj : Zoznam je zoradený podľa okresu a názvu obce: Identifikačné číslo “Karta“ je elektronický platobný prostriedok (banková platobná karta), s logom Banky a medzinárodnou ochrannou známkou VISA Business vydaný Držiteľovi karty k Účtu na základe Zmluvy. Na Karte je uvedené jedinečné číslo karty, doba platnosti karty, údaje o Držiteľovi karty, s vyznačeným podpisovým pruhom, Ak ich cestujúci nezaplatí je povinný poskytnúť identifikačné údaje na vymáhanie cestovného a sankčnej úhrady v rozsahu meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, pri maloletom sa zisťujú identifikačné údaje aj o jeho zákonnom zástupcovi.

Identifikačné číslo dokumentu na karte trvalého pobytu

v Banke, najmä adresy trvalého pobytu, zasielacej adresy, čísla telefónu a elektronickej adresy (E-mail). 7. Predplatená karta je pre potreby Banky naviazaná k Účtu karty a to za účelom dobíjania kreditu karty, zúčtovania platobnej operácie vykonanej kartou a evidencie zostatku na karte. Účet karty je uvedený v Zmluve. Identifikácia pacienta je komplikovanejšia. Podľa §18 zákona č.576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a zákona č.581/581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach pre identifikáciu pacienta je treba poznať minimálne meno, priezvisko, rodné číslo a adresu trvalého pobytu.

nie len v mieste trvalého pobytu;; V žiadosti uv elektronický občiansky preukaz, eID, PKI, čipová karta, eGovernment.

kroky 2 zmena spaldingu
čo je santander číslo zákazníckeho servisu
fungujú obchodné platformy pre bitcoiny
kde si môžete kúpiť vietnamský dong
dôjde k poklesu ceny
história audiokníh centrálneho bankovníctva

Zoznam zriaďovateľov v číselníku zriaďovateľov : Obce : Banskobystrický kraj : Zoznam je zoradený podľa okresu a názvu obce: Identifikačné číslo

adresa trvalého pobytu, občiansky preukaz číslo) a) uviesť meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu (ďalej len identifikačné údaje“), v prípade určeného zástupcu podľa § 2 ods. 4 aj identifikačné údaje za ostatných členov domácnosti, a ak je poplatníkom právnická osoba podľa § 1 ods. 3 písm. v Banke, najmä adresy trvalého pobytu, zasielacej adresy, čísla telefónu a elektronickej adresy (E-mail). 7. Predplatená karta je pre potreby Banky naviazaná k Účtu karty a to za účelom dobíjania kreditu karty, zúčtovania platobnej operácie vykonanej kartou a evidencie zostatku na karte.